An Abstract Look at Art with Jonathan Meese

949px-Meese_040308_AS

Irgendwie höre ich Jonathan Meese gerne zu. Die Ameise der Kunst. Die Diktatur der Kunst.